Tarjoamme laadukasta tulkkaus- ja kommunikaatio-ohjauspalvelua. Palveluihin kuuluu puhevammaisten ja kuulo- sekä kuulonäkövammaisten tulkkaus sekä puhetta tukevien ja korvaavien kom­mu­ni­koin­ti­me­ne­tel­mien ohjaus. Lappikom Oy:n palvelut ovat saatavilla koko Pohjois-Suomen alueella. 1.4.2021 alkaen Lappikom Oy on Kelan sopimuskumppani tulkkauspalveluiden tuottamisessa puhevammaisille sekä kuulo- ja kuu­lo­nä­kö­vam­mai­sil­le.

Pu­he­vam­mais­ten tulkkaus

Ammattitaitoista puhevammaisten tulkkausta kaikille puhevammaisille vammasta tai sairaudesta riippumatta. Tulkkaus onnistuu kaikilla yleisimmin käytössä olevilla kom­mu­ni­kaa­tio­men­tel­mil­lä mukaan lukien sovellukset. Jos sinulla on Kelan tulk­kaus­pal­ve­lu­pää­tös, tilaa tulkki tästä.

Viranomainen, tilaa hallintolain velvoittamana tulkki asiakkaallesi täältä

Etätulkkaus

Etätulkkausta seuraavilla Kelan tulkkauspalvelun tuottamiseen hyväksytyillä sovelluksilla:

Microsoft Teams & Skype
Google Meet
Zoom
WhatsApp & Signal
Facetime

Johannes Kaikkonen

Toimitusjohtaja
Viittomakielen tulkki (AMK 2014)
Puhevammaisten tulkki (eat 2016, AMK 2020)
Kommunikaatio-ohjaaja
p.0442008030
johannes(a)lappikom.fi