1615833642999_johannes-6-me.jpg

Kom­mu­ni­kaa­tio-ohjaus

Lappikom Oy tarjoaa kommunikaatio-ohjausta ja opetusta puhetta tukevista ja korvaavista kom­mu­ni­koin­ti­me­ne­tel­mis­tä. Ohjausta voidaan toteuttaa lääkinnällisenä kuntoutuksena tai vammaispalvelujen myöntämänä so­peu­tu­mis­val­men­nuk­se­na. Tarjoamani kommunikaatio-ohjaus on laadukasta ja asiakaslähtöistä. Parhaimmillaan kommunikaatio-ohjaus on olennainen osa moniammatillista yhteistyötä kom­mu­ni­kaa­tio­mah­dol­li­suuk­sien ja it­se­mää­rä­mi­soi­keu­den sekä kielellisen saavutettavuuden edistämisessä. Lappikom Oy:n tarjoama kommunikaatio-ohjaus on nykyaikaista, uusimpaan tietoon ja moniammatilliseen yhteistyöhön perustuvaa ammattimaista ohjausta kommunikaation edistämiseksi. 

1615833696530_johannes-33-me.jpg

Ohjausta ja opetusta seu­raa­viin kom­mu­ni­koin­ti­me­ne­tel­miin: 

- Tukiviittomat

- Kuvakommunikointi

-Kom­mu­ni­koin­ti­so­vel­luk­set (iPad ja Windows -laitteet) 

-Kom­mu­ni­koin­ti­kan­siot


Ota yhteyttä, kerron mielelläni lisää! LAPPIKOM

Ruiskatu 8 

96460 Rovaniemi 

Y- 3122224-7

0442008030

1615835695462_johannes-25-me.jpg
1615835754735_johannes-64-me.jpg