Lappikom Oy tarjoaa laadukasta viittomakielen ja puhevammaisten tulkkauspalvelua Pohjois-Suomen alueella.

Tarjoamme laadukasta tulkkauspalvelua Pohjois-Suomen alueella.. Palveluihin kuuluu puhevammaisten ja kuulo- sekä kuulonäkövammaisten tulkkaus. Lappikom Oy:n palvelut ovat saatavilla koko Pohjois-Suomen alueella. 1.4.2021 alkaen Lappikom Oy on Kelan sopimuskumppani tulkkauspalveluiden tuottamisessa puhevammaisille sekä kuulo- ja kuu­lo­nä­kö­vam­mai­sil­le.

Johannes Kaikkonen

  • Viit­to­ma­kie­len tulkkaus
    Viittomakielen tulkkausta kuulo- ja kuu­lo­nä­kö­vam­mai­sil­le vuodesta 2014. Kuu­lo­nä­kö­vam­mai­sil­le opastus ja kuvailu. Tulkkauskielet ovat suomalainen viittomakieli ja suomen kieli. Jos sinulla on Kelan tulk­kaus­pal­ve­lu­pää­tös, tilaa tulkki tästä.
  • Pu­he­vam­mais­ten tulkkaus
    Ammattitaitoista puhevammaisten tulkkausta kaikille puhevammaisille vammasta tai sairaudesta riippumatta. Tulkkaus onnistuu kaikilla yleisimmin käytössä olevilla kom­mu­ni­kaa­tio­men­tel­mil­lä mukaan lukien sovellukset. Jos sinulla on Kelan tulk­kaus­pal­ve­lu­pää­tös, tilaa tulkki tästä.
johannes-93
JK

Ota yhteyttä

Johannes Kaikkonen
Viittomakielen tulkki (AMK 2014)
Puhevammaisten tulkki (eat 2016, AMK 2020)
Kommunikaatio-ohjaaja

p.0442008030
johannes(a)lappikom.fi

Lappikom Oy
Y 3122224-7