Lappikom Oy

Tulkkauspalvelut / Rovaniemi

Tarjoamme laadukasta tulkkaus- ja kommunikaatio-ohjauspalvelua. Palveluihin kuuluu puhevammaisten ja kuulo- sekä kuulonäkövammaisten tulkkaus sekä puhetta tukevien ja korvaavien kom­mu­ni­koin­ti­me­ne­tel­mien ohjaus. Lappikom Oy:n palvelut ovat saatavilla koko Pohjois-Suomen alueella. 1.4.2021 alkaen Lappikom Oy on Kelan sopimuskumppani tulkkauspalveluiden tuottamisessa puhevammaisille sekä kuulo- ja kuu­lo­nä­kö­vam­mai­sil­le.

Illustration

Viit­to­ma­kie­len tulkkaus

Viittomakielen tulkkausta kuulo- ja kuu­lo­nä­kö­vam­mai­sil­le vuodesta 2014. Kuu­lo­nä­kö­vam­mai­sil­le opastus ja kuvailu. Tulkkauskielet ovat suomalainen viittomakieli ja suomen kieli. Jos sinulla on Kelan tulk­kaus­pal­ve­lu­pää­tös, tilaa tulkki tästä.

Illustration

Pu­he­vam­mais­ten tulkkaus

Ammattitaitoista puhevammaisten tulkkausta kaikille puhevammaisille vammasta tai sairaudesta riippumatta. Tulkkaus onnistuu kaikilla yleisimmin käytössä olevilla kom­mu­ni­kaa­tio­men­tel­mil­lä mukaan lukien sovellukset. Jos sinulla on Kelan tulk­kaus­pal­ve­lu­pää­tös, tilaa tulkki tästä.

Illustration

Etätulkkaus

Etätulkkausta seuraavilla Kelan tulkkauspalvelun tuottamiseen hyväksytyillä sovelluksilla:

Microsoft Teams & Skype
Google Meet
Zoom
WhatsApp & Signal
Facetime

Lappikom Oy
Puh. 044 200 8030
Kielasmutka 23
96440 Rovaniemi
Y 3122224-7